Aktiviteter

 

Kære medlem af TRS København

Desværre tillader Corona og forsamlingsloftet stadig ikke, at vi mødes i TRS København.

I bestyrelsen sover vi med støvlerne på. Vi afholder bestyrelsesmøde én gang om måneden (naturligvis virtuelt via Skype) for at sikre, at vi er klar til at genoptage foreningens arrangementer, lige så snart regeringen og myndig-hederne giver grønt lys.

Vores planlægning er dynamisk, og tidligere på året håbede vi, at vi kunne afholde hulemøder i foråret og ikke mindst vores årlige generalforsamling, som vi i et optimistisk øjeblik udsatte til afholdelse mandag den 03. maj 2021.

På det seneste bestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 08. april 2021, måtte vi desværre konstatere, at det er nødvendigt at justere planen igen.

Vi er således nødt til at aflyse alle arrangementer på denne side af sommer-ferien. Det medfører, at den varslede generalforsamling mandag den 03. maj 2021 udskydes igen (se længere nede i dette nyhedsbrev), og hulemødet i juni aflyses.

Vores 70 års stiftelsesfest og et par gode udflugter er desværre også lagt i skuffen indtil videre, men de er absolut ikke skrevet i ”glemmebogen”.

Vi håber på solskin og bedring i Coronasituationen henover sommeren, så vi kan genoptage vores arrangementer i sensommeren og til efteråret.

Planen er foreløbigt:

Mandag den 06. september 2021 kl. 19.00 – Hulemøde i Ballerup.

Mandag den 04. oktober 2021 kl. 19.00 – Generalforsamling i Ballerup (se indkaldelse herunder).

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TRS KØBENHAVN

Generalforsamlingen afholdes mandag den 04. oktober kl. 19.00 i Ballerup (Foreningscenter Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup).

Dagsorden er i henhold til vedtægterne.

 

Af vedtægternes §9 fremgår, at ”forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer dog senest 01. december”.

 

Grundet force majeure afviger vi fra vedtægterne: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal således stadig være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 01. august 2021.

 

Har du allerede fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen i forhold til ordinær dato i marts og første udsættelse til 03. maj, vil dit forslag naturligvis blive medtaget på generalforsamlingen.

 

Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen, men af hensyn til indkøb af mad, vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du vil deltage i generalforsamlingen.

Kontakt venligst formand Knud W. Mikkelsen på telefon 25 11 33 81 (bedst mellem kl. 16.00 og 18.00), eller send en e-mail på trs-kbh@trs.dk

 

Arrangementer på landsplan (rettet 22. juni 2021):

Sendemandsmødet har igen holdt flyttedag og bliver afholdt den 16. oktober i Næstved –

Jubilarstævnet afholdes stadig i Fredericia den 11. september.

(Se nærmere om tilmelding i Telegrafkurerens aprilnummer).

 

Endvidere er der udsendt invitation til Forsvarets Dag på Kronborg lørdag den 11. september 2021.

 

Hvorvidt disse arrangementer kan gennemføres, er uvist. Vi må afvente en udmelding fra arrangørerne.

 

 

Et hjertesuk:

Der er desværre en del medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2021, og enkelte har heller ikke betalt kontingent for 2020.

Det vil helt sikkert glæde kassereren, hvis vi kan få afsluttet de manglende kontingentindbetalinger snarest.

Kontingentet udgør 250,00 kr. pr. år for hhv. 2020 og 2021.

Hvis du mangler at betale dit kontingent, bedes du overføre det skyldige beløb på en kontooverførsel til Reg.nr. 6819 konto 0001067484 i Sydbank.

Husk at anføre dit navn, og at indbetalingen vedrører kontingent samt det år, kontingentet dækker.

 

Telegrafkureren og nyhedsbreve:

Situationen omkring Corona og forsamlingsloft ændrer sig ofte fra dag til dag, og selv om Telegrafen ordner alt, er det desværre ikke altid Telegrafkureren kan nå at være med i forhold til deadline og antallet af udgivelser af blade.

Vi vil derfor – fra bestyrelsen – supplere med nyhedsbreve, når vi finder det nødvendigt.

 

Vi vil helst kommunikere med foreningens medlemmer på billigste måde – og allerhelst pr. e-mail.

Hvis du modtager dette nyhedsbrev med almindelig post og har en e-mail-adresse, som du vil modtage meddelelser fra TRS København på i fremtiden, kan du sende dit navn og din e-mailadresse til trs-kbh@trs.dk

Vi deler ikke din e-mailadresse med andre uden dit samtykke.

 

 

Kontakt til bestyrelsen:

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller emner, du gerne vil have, at vi behandler. Du kan se navne, e-mailadresser og telefonnumre til bestyrelsens medlemmer i Telegrafkureren under ”København”.

 

 

 

Med venlig hilsen
Knud W. Mikkelsen
Formand
/ Steen  M. Rylander
Næstformand